Jesteśmy autoryzowanym serwisem STAG

Obsługujemy większość firmowych instalacji. Skupiamy się na montażu instalacji gazowych. Montujemy instalacje takich firm jak:
stag –stag QMAX, –stag QBOX, –stag QNEXT, stag-4 ,stag 400, qbox.


Klienci sieci Autoryzowanych Serwisów STAG mają zapewniony najwyższy w Polsce poziom obsługi w zakresie montażu i regulacji samochodowych instalacji gazowych STAG. Już ponad 100 warsztatów pracuje byś podróżował tanio i bezpiecznieOgólnopolska gwarancja STAG


Standardowa gwarancja STAG to:


5 lat od daty montażu na wszystkie sterowniki Qbox, 2 lata od daty montażu na wszystkie produkty marki STAG, 1 rok od daty montażu na części mechaniczne innych producentów ( np. reduktor, wtryskiwacze ).

ROZSZERZONA GWARANCJA STAG:


Jakie samochody można ubezpieczyć?
Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte nowe samochody o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 tony, dopuszczony do ruchu na drogach publicznych, posiadający ważne badanie techniczne, zaopatrzony w polskie numery rejestracyjne, posiadający zamontowaną instalację gazową firmy STAG lub inną dostarczoną przez AC S.A., będące na gwarancji producenta.

Kiedy można zawrzeć ubezpieczenie?
Ubezpieczenie może być zawarte jedynie w dniu montażu instalacji LPG firmy AC S.A.

Okres ubezpieczenia / Składka
Ubezpieczenie zawierane jest na okres 12, 24 lub 36 miesięcy. Składka za ubezpieczenie dotyczy całego okresu ochrony i płatna jest jednorazowo. Okres ochrony rozpoczyna się i kończy zgodnie z datami wskazanymi na certyfikacie, jednak nie trwa dłużej niż gwarancja fabryczna producenta pojazdu.

Suma ubezpieczenia?
Suma ubezpieczenia jest równa 20 000 PLM oraz stanowi górną granicę odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń. Ulega każdorazowemu zmniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania, aż do jej całkowitego wyczerpania.

Limit kilometrów w trakcie trwania ubezpieczenia
W trakcie trwania ubezpieczenia limit wynosi 50 000 w każdym roku.

Co zrobić w przypadku awarii?
Ubezpieczający, ubezpieczony lub kierowca bądź też osoba działająca na ich zlecenie, są zobowiązani do zgłoszenia się z pojazdem do warsztatu wraz z dokumentem ubezpieczenia. Zgłoszenia awarii z ubezpieczenia Kosztów Napraw należy dokonać w przeciągu trzech dni roboczych od dnia jej zaistnienia.

Tylko u nas!

Przy montażu instalacji LPG otrzymujesz 2 LATA GWARANCJI bez limitu kilometrów oraz 5 LAT GWARANCJI na podzespoły elektroniczne!